Wahai pemuda kebenaran!

Pemuda Kebenaran vs Pemuka Kesesatan

Oleh: Faridul Farhan Abd Wahab
B.Eng(Hons) Electrical Engineering, Cert. Syariah


Saya memulakan “jelajah” saya ke alam pembacaan. Ke dunia Dr. A’idh
al-Qarni1, penulis kelahiran Saudi yang begitu profilik. Bukunya
“Jadilah Pemuda Kahfi” yang saya beli semalam, adalah bahagian pertama
terjemahan daripada karyanya “Fityatun Amanu bi Rabbihim”, yang
memaparkan ekpresi cinta seorang ulama’ kepada para pemuda.

Dr. A’idh al-Qarni ketika membicarakan fenomena pemuda yang ngak pernah dan ngak mahu hadir ke ceramah agama, sebagai turut bermodalkan “kita-kita” ini yang mengaku beriman. Kata al-Qarni; “Dalam hal ini kita juga
bersalah. Mengapa kita tidak pergi menemui mereka? Mengapa kita tidak
memberikan cinta kita kepada mereka, dan enggan bersamanya?”2 Begitulah
Dr. al-Qarni memperingatkan kita. Dalam erti kata yang lain, beliau
menghidupkan kembali pesanan Ustadz Hassan Hudhaibi2, jadilah penda’wah
bukannya penghukum!

Mengapa anda marah kepada para “pemuka penyeru kesesatan”, sedangkan anda sendiri tidak mahu muncul sebagai “pemuda kebenaran”? Mengapa anda rimas melihat kejayaan seruan kelalaian dan penyimpangan, sedangkan anda sendiri tahu bahawa “tipu daya syaitan itu lemah?” Bukankah manusia mudah didominasi oleh pengaruh kata-kata?

“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu.. “ (Surah al-Baqarah [2]:204)

Nah, mengapa “kuasa” kata-kata kebenaran tidak jua muncul tiba, lalu menenggelamkan pengaruh kata-kata penyeru kelalaian? “Siapakah
yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah,
mengerjakan amal yang saleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk
orang-orang yang berserah diri?” (Surah Fushilat [41]:33)

Masakan tidak “lakunya” seruan pemuka kebatilan, lantaran kesilapan
para pemuda kebenaran. Bukan, tiada yang mahu menjadi pemuda kebenaran. Masing-masing sibuk berantakan sesama sendiri, bergaduh-bertengkar masalah “ummah centric vs jemaah centric” sehingga 100 lebih posting, berbanding menjadi pemuda kebenaran yang menenggelamkan pengaruh pemuka kebatilan, sehingga mana para pemuda belia kita tadi berovolusi daripada sang penggemar keseronokan dan kelalaian kepada sebuah asset kekuatan Islam. Kata Imam as-Syahid Hassan al-Banna; “khilaf (perbezaan pendapat) dalam masalah furu’ (cabang) hendaknya tidak menjadi faktor pemecah belah dalam agama, tidak menyebabkan permusuhan dan tidak juga kebencian…”3

Sambung Imam as-Syahid lagi; “setiap masalah yang amal tidak dibangun di atasnya –sehingga menimbulkan perbincangan yang tidak perlu- adalah kegiatan yang dilarang secara syar’i..”4

Lebih mendalam lagi, syaikh Muhammad ‘Abdullah al-Khatib menghuraikan
seperti berikut: “bertengkar dan ta’assub…..semua itu boleh mengeraskan
hati, memarakkan api kemarahan dan menjadikan kita buta dari melihat
kebenaran serta mengikut telunjuk hawa nafsu.”5

Maka, ayuhlah kita sahut kembali slogan hasil gagasan pemikiran pemuda kebenaran syaikh Rasyid Ridha: kita Bantu-membantu dalam masalah yang kita sepakati, dan bersikap toleransi dalam masalah yang kita perselisihkan.
Dalam hal ini, Dr. Yusuf al-Qaradhawi berfatwa: “sikap tasamuh
(toleran) terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita selama
mereka mempunyai sandaran yang mereka jadikan pegangan dan mereka
merasa mantap dengannya, walaupun kita berbeda pendapat dengan mereka
dalam mentarjih apa yang mereka tarjihkan.” 6

Menjadi pemuda kebenaran ini bererti anda membina ukhwah fillah dengan saudara anda. Bukan sahaja saudara sesama gerakan Islam, tetapi juga saudara Muslim di luar lingkaran tersebut, yang diukir kalimah cinta buat mereka oleh Dr. A’idh al-Qarni tadi. Ukhuwwah –kata ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan-
merupakan kekuatan iman di jiwa, yang membuatkan perasaan menjadi
lembut, berkasih sayang, hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai bersama setiap orang yang terikat dalam tanggung-jawab ‘aqidah islamiyyah, iman dan taqwa.7 Inilah semanggat futuwwah8 yang dilaung-laungkan oleh Muhammad Ameen9 dan rakan-rakan: kesatrian spiritual yang menenggelamkan kapal keasyik-lalaian duniawi.

Ingatlah, tasbih di saat-saat berharga dan menjalin persaudaraan seiman merupakan dua penopang yang satu sama lainnya saling berkaitan10, keduanya itu perlu pada hati yang suci bersih. Kerana hati itu umpama tongkat sinyal di stesyen keretapi. Dengan menggerakkannya sedikit, rel akan bergeser, dan perjalanan keretapi pun berubah arah. Demikianlah dengan hati. Gerak hati akan menentukan arah kehidupan seseorang11 sama ada
memikirkan “dalil dan hujah” untuk menghentam lagi membenamkan sesama
saudara pejuang keadilan, dan membiarkan pemuka kebatilan meraih
“pengikut” semau-maunya, atau dengan penuh ikhlas dan ketawadhukkan
membina ukhwah dengan berpaterikan keimanan dan ketaqwaan.

Semangat fanatisme yang merasuk jiwa12 sebahagian pemuda ini –menurut

syaikh Musthafa Muhammad Thahan- sebagai penyebab utama perbalahan ini. Lalu kewajipan wihdah (penyatuan)13 yang kita harapkan, sekadar
bayangan di tengah malam. Ingatlah, perselisihan tidak diingini
walaupun diizinkan.14 Berkumpulnya dua hal yang berlawanan (fanatisme
kelompok dan kesatuan ummah) dalam satu tempat dan masa, mustahil
(tidak mungkin), sebagaimana berkumpul antara diam dengan gerak, antara
cahaya terang dan gelap.15

Alangkah baiknya daripada sibuk mencari aib sesama, kita beralih melihat aib sendiri? Alangkah baiknya daripada sibuk menghukum pelaku kemungkaran, dikau tangisi kelemahan dirimu yang lengah dan lupa menjadi penyeru kebenaran? Hati yang bersih tampak pada lapangnya dadamu daripada kebencian dan menjauh dikau dari sifat suka berdebat, lalu tercermin pada rasa takut (pada dosa-lara mu pada ALLAH) yang mencabik-cabik hati, dan membuat mereka banjir air mata.16 Pandanglah para pemuda pelaku kemungkaran itu dari sisi lain: sebagai cadangan-cadangan iman dan “kekayaan” yang melimpah! Namun, mereka memerlukan orang yang datang untuk menyeru dan mengingatkannya, menyingkap tabir kegelapan darinya, dan menggosok karat yang melekat padanya. Sehingga, dia akan kembali bersih, suci dan kuat dengan izin ALLAH17. Atau, dalam erti kata yang lain, berbalik pada tema perbincangan kita tadi: jadilah pemuda kebenaran! Jadilah pejuang Cinta!

Maka sahutlah seruan Jalaluddin Rumi ini, wahai para pejuang cinta!

Saudara,
Menjadi seorang pencinta harus menelan dukanya!
Di manakah dukamu?
Diam dan kesabaran memerlukan sebuah kedewasaan
Di manakah kedewasaan?
Berapa lama doamu terhijab
Dan fikr-mu tersendat?
Di manakah teriakan penuh ghairah dan kuning wajah?
Aku tidak mencari “zat mukjizat” atau emas
Di manakah kemurnian tembaga?
Dapatkah murid yang suam-suam meraih ghairah cinta?
Apalagi jika dia beku?18
(Diwan-I Syamsi Tabriz: 2206)

RUJUKAN

1. Dr. A’idh Abdullah al-Qarni adalah seorang penulis buku berbentuk
motivasi-kerohanian yang terkenal. Lulusan Ph.D. bidang hadith daripada
Universiti Islam Imam Muhammad bin Su’ud ini telah menulis berpuluh
buah buku, yang semuanya menjadi best-seller. Karya monumental yang
melonjak namanya adalah buku La Tahzan (don’t be sad).

2. Imam Hassan al-Hudhaibi lahir pada bulan Disember 1891 dan wafat pada November  1973. Beliau merupakan Mursyidul ‘Am gerakan al-Ikhwan al-Muslimin yang kedua, menggantikan as-Syahid Hassan al-Banna. Anaknya, Ma’mun Hudhaibi, juga merupakan Mursyidul ‘Am al-Ikhwan (mursyid yang ke-6 tepatnya).

3. Lihat Usul ke-8 daripada Usul Isyrin di dalam Risalah Ta’lim. Lihat buku Hassan al-Banna, “Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin (Jilid 2)” (terjemahan Majmuah ar-Rasail), Era Intermedia (2000).
4.  Lihat Usul ke-9 daripada Usul Isyrin di dalam Risalah Ta’lim. Ibid.

5. Muhammad ‘Abdullah al-Khatib, “Penjelasan di Sekitar Risalah Ta’alim”
(an-Nazharat fi risalah at-ta’lim), Dewan Pustaka Fajar (2001), ms. 120

6. Dr. Yusuf Qardhawi,”Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jilid 2)” (Hadyul Islam
Fatawi Mu’ashirah, Gema Insani Press (2002), ms. 206

7. ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan, “al-Ukhuwwah al-Islamiyyah”, Dewan Pustaka Fajar (1988), ms. 2

8. Faisal Tehrani, 1515H[Kombat], Utusan Publications & Distributors
Sdn Bhd (2004), ms. 415. Novel ini telah memenangi Hadiah Sastera 2003
Kumpulan Utusan, kategori Novel Remaja.

9. Komander Muhammad Ameen Muhammad, berusia 19 tahun, berasal daripada Kuala Lumpur. Sebetulnya adalah watak utama novel 1511H[Kombat] karya Faisal Tehrani.
10. Muhammad Ahmad ar-Rasyid, “Pelembut Hati” (ar-Raqa’q), Robbani Press (2003), ms. 95

11. Abbas as-Siisiy, “Bagaimana Menyentuh Hati” (at-Thariq ilal Qulub), Era Intermedia (2001).

12. Musthafa Muhammad Thahhan, “Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern” (Tahaddiyat Siyasiyah Tuwajih al-Harakan al-Islamiyah), Era
Intermedia (2000), ms. 23-24

13.  Fathi Yakan, “Prinsip-prinsip Gerakan Islam” (abjadiyyat at-Tasawwur al-Haraki lil ‘amal al-Islami), al-I’tishom Cahaya Umat (2001), ms. 60
14 . Dr. Abdul Karim Zaidan, “Perselisihan Dalam Syariat Islam” (al-Khilaf fi as-Syari’at al-Islamiyyah), Pustaka Salam (2003), ms. 37

15.  Syaikh Ibnu Atho’illah, “Terjemahan al-Hikam”, Victory Agencie (2004), ms, 33
16. Abdul Hamid al-Bilali, “Taujih Ruhiyah (Jilid 1)” (Waahatu al-Iman), An-Nadwah (2004), ms. 248

17.  Dr. A’idh al-Qarni, “Jadilah Pemuda Kahfi” (fityatun amanu bi rabbihim), Aqwam (2006), ms. 21.

18. Jalaluddin Rumi, “Kado Bagi Pejuang Cinta”, Kreasi Wacana (2004), ms. XX

Advertisements

3 thoughts on “Wahai pemuda kebenaran!

 1. Salam,

  waahh mai tukaq template.. nice2..brand new hehe 🙂

  i like this entry. terasa byk yg kena tempias kat diri sendiri… memuhasabah diri dalam perjuangan yg dibawa 😉
  pandai dan menarik penulis mengupasnya kan.. sehingga menembus hati ini. betul kan orang kata, tulisan/tutur kalau dari hati yg tulus, pasti menembus ke hati2 yg membaca/mendengarnya.. 🙂 subhanallah..

  ok dear, teruskan semangat ye.
  salam juang!

 2. Salam

  Thanks fie for the ziarah. 😀

  New template refresh spirits within, it’s a start for something new.

  Be with me and believe, perjuangan baru bermula! 😉

  Statesman think for the next generation 🙂

  Uhibbuki fillah,

  Salam juang!

 3. salam.

  ALHAMDULILLAH ,SATU KUPASAN YANG MENARIK,UNTUK MASA2 DIAMBIL FAHAM & MANFAAT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s